425 Years Ago: Marigje Arriens is burnt as a Witch (BATHORY – Born for Burning inspiration)

On this day in 1591 Marigje Arriens (also known as Marichgen Ariaensdr), a herbalist from Poederoijen, was strangled and burnt to ashes.

Quorthon dedicated Born for Burning to her:

I have written a few tracks about women. “Born for Burning” is a song dedicated to a witch who lived in Holland from 1521 to 1591.

She was accused of casting a spell on a young boy after telling him to leave and his hair “shrank” as if pulled out. Arriens was captured 4 October 1591 and under torture confused to being visited by the Devil in 1583.

The confession:

Omstreeks 1583, zo verklaarde Marichgen Ariaensdr., toen zij in Vianen woonde onder de windmolen, had de duivel haar twee keer bezocht: een lange man, gekleed in het zwart die zich Heijnken liet noemen. In haar bekentenis noemt zij hem steevast ‘de vijand’. Ze was op het moment van de ontmoeting wanhopig van armoede (‘desperaet van armoede’). ‘De vijand’ beloofde haar te helpen op voorwaarde dat ze God zou loochenen en zijn bevelen zou opvolgen. Ter bezegeling van het verbond gaf hij haar iets dat leek op een mooi goudstuk en nam hij een stukje nagel van haar rechter ringvinger, die sindsdien altijd blauw en koud was. ‘Gedenk mij daarbij in schijn van trouw’, had hij gezegd. Hierop had ze meermalen ‘als man en wijf’ met hem verkeerd. Toen hij vertrokken was, vond ze in plaats van het goudstuk ‘vuiligheid als kinderdrek’ in haar bed. Van ‘de vijand’ had Marichgen Ariaensdr. een potje met zalf van ‘vireyssem’ (mondschuim van een stervende) of ‘paddenrith’ (paddenzaad) gekregen waarmee zij een groot aantal mensen zou hebben betoverd. In sommige gevallen kwam ‘de vijand’ haar ’s nachts halen om haar bij haar slachtoffers te brengen. In de meeste gevallen ging het om mensen die haar kwaad hadden willen doen of slecht over haar spraken, en daarom door haar gestraft moesten worden.

Traditionally she was thought to be one of the last people executed for witchcraft/sorcery in the Netherlands. This was because her date of death was given as 1597, as in this “History of the Witch Trials” from the early 19th Century:

Het laatste doodvonnis, waarvan eenige plaatfelijke gefchiedenis of andere bescheiden in deze landen, zoo veel mij bekend is, gewagen, is dat van Marigje Arriens, door Schepenen van Schoonhoven, op advijs en consultatie van Regtsgeleerden gewezen, volgens hetwelk deze vrouw, oud zeventig jaren, aldaar den 18. van Wintermaand 1597 is geworgd, en daarna tot asch verbrand.
Dit proces zoude nog te Schoonhoven in zijn geheel bewaard zijn. Het vonnis is in het stedeboek van van Berkum voorhanden; hetzelve is zoo uiterst onkiesch in de uitdrukkingen, vooral aangaande den omgang met den vijand van de helle, zoo als de duivel hier heet, dat ik deswege niets naders kan mededeelen.

– Geschiedenis der Heksenprocessen, eene Bijdrage Tot den Roem des Vaderlands (Mr. Jacobus Scheltema, 1828)

1591 was the beginning of the last peak in witch trials in the Netherlands. They did continue very sporadically into the early 17th Century, the last was in 1613.

Where the flame still bite her thigh
She is not afraid to die
She will burn again tonight, she will always burn
But her spirit shall survive…

Advertisements